Архівний відділ

Яготинської райдержадміністрації

Київської області

a

Штати

У штаті відділу 1 особа - завідувач архівного сектору.photo
КИСІЛЬ Оксана Василівна

-

призначена на посаду начальника архівного відділу розпорядженням № 84 голови Яготинської райдержадміністрації від 05.04.2005 р.

Освіта – вища, Ірпінський економічний коледж -2003, «Облік і аудит», Міжрегіональна Академія управління персоналом – 2006, «Облік і аудит».

Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, затверджує функціональні обов’язки працівників відділу, видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання, розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого на його утримання кошторису, призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу.photo
Пелехань Валентина Євгенівна

-

Оператор комп"ютерного набору